Informacja o czasowym zamknięciu Domu.

Informujemy, że od 24 lipca 2017 r. do 04 sierpnia 2017r.  Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi będzie zamknięty na czas ferii letnich.