Pracownia plastyczna

Założenia

Pracownia plastyczna funkcjonuje poprzez realizację różnorodnych form. Wyposażona jest w  sprzęt, narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania prac plastycznych.
Uczestnicy podczas zajęć poznają różnorodne techniki i wykonują różne formy plastyczne, do których można zaliczyć:

  • decoupage – technika ozdabiania przedmiotów
  • prace z masami plastycznymi: masa solna, modelina
  • techniki malarskie i rysunkowe: kredka ołówkowa, pastele suche i olejne, ołówki, akwarela, plakatówki, tempery, akryle
  • papieroplastyka: kwiaty z bibuły i krepiny, kartki okolicznościowe, masa papierowa
  • biżuteria wykonywana różnymi technikami
  • inne formy plastyczne: ozdoby z nasion i makaronów, tektury, plastiku, sznurka
  • wyszywanie krzyżykiem, łańcuszkiem, szydełkowanie, prace na drutach i z wykorzystaniem maszyny do szycia

Różnorodność

Prace wykonywane w pracowni powstają na różnych podłożach: drewno, sklejka, płyta pilśniowa, patyki, szkło, ceramika, płytki ceramiczne, blacha, płyta gramofonowa, sznurek, masa solna, modelina i inne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz w grupach otwartych i zamkniętych w zależności od aktualnych potrzeb i planu pracy ośrodka.

Pracownia spełnia funkcję zarówno korekcyjną, jak i stymulacyjną. Umożliwia uczestnikom, przy pomocy symboli, wyrażenie swoich trudnych przeżyć i emocji w bezpiecznych warunkach. Zarówno zapobiega występowaniu emocji negatywnych, jak też stymuluje emocje mające korzystny wpływ na stan psychiczny. Zajęcia w pracowni umożliwiają samopoznanie, rozbudzają świadomość motywów własnych działań i zachowań. Pobudzają wyobraźnię, uaktywniają spontaniczność, dają poczucie wolności i realizacji, spełnia funkcję kompensacyjną, wyrównując braki i ograniczenia psychofizyczne, zaspakaja potrzeby: bezpieczeństwa, współuczestnictwa, akceptacji, rozbudza wiarę w siebie.

Terapia przez twórczość

Terapia przez twórczość umożliwia bezpośrednie dotarcie do ukrytych w podświadomości treści za pomocą obrazu, rzeźby, rysunku czy też innych form wyrazu artystycznego. Działania twórcze stanowią otwarcie bramy do wnętrza psychiki. Poprzez język uniwersalnych symboli docieramy do sedna, istoty naszego bytu, konfrontujemy się z wewnętrznym światem naszych potrzeb, lęków i pragnień, możemy nabrać dystansu wobec swoich projekcji, dostrzec problemy z innej perspektywy. Takie rozpoznanie tkwiących w nas schematów, uwarunkowań, prowadzi do uzdrowienia i rozwoju.
Dzięki temu, osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.  Proces tworzenia wzmaga podniesienie poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu osób w każdym wieku, pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość.

Indywidualne podejcie

Pracownia plastyczna podejmuje różnorodne formy pracy zgodnie z programem wspierająco-aktywizującym opracowanym indywidualnie dla każdego uczestnika.
W pracowni plastycznej terapeuci czuwają nad doskonaleniem uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem umiejętności manualnych uczestników, odkrywaniem talentów, nabywaniem nowych umiejętności.