Pracownia gospodarcza i techniczna

Uczestnicy w tej pracowni wraz z terapeutą zajęciowym zajmują się pielęgnacją trawników, rabatek oraz  klombów  oraz nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi, urządzeniami elektrycznymi typu szlifierka, wiertarka, wyrzynarka, które są przeznaczone do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych, sznurka i skóry.

Najważniejsze zadania

Najważniejsze zadania procesu terapii zajęciowej w pracowni gospodarczej i technicznej:

  • rozwijanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • rozwijanie umiejętności pracy w ogrodzie i gospodarstwie domowym,
  • rozwój i poprawa zdolności manualnych,
  • praktyczne zdobywanie umiejętności wykonywania prostych czynności w ogrodzie i gospodarstwie,
  • zdobywanie umiejętności posługiwania się narzędziami,
  • zwiększenie zakresu umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego, funkcjonowania uczestników w życiu codziennym na miarę ich indywidualnych możliwości,
  • rozwijanie zainteresowań i umiejętności przysposabiających do pracy w zakładach chronionych,
  • zapoznanie się z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • kształtowanie umiejętności i zachowań wynikających z indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników i bieżących potrzeb terapeutycznych,
  • poznanie zasad BHP i PPOŻ obowiązujących w pracowni.