Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi
ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap

tel. 790-771-621, 87 615-92-10
e-mail: sekretariat@sdsgoldap.pl
e-mail: dyrektor@sdsgoldap.pl
e-mail: ksiegowosc@sdsgoldap.pl

Inspektor Ochrony Danych
Sebastian Liwak
e-mail: iod@egoldap.pl