Sala zajęć ruchowo-relaksacyjnych

Założenia

Osoby z niepełnosprawnością zarówno fizyczną jak i psychiczną napotykają w codziennym życiu wiele barier. Niemożność ich pokonania sprawia, że wiele z tych osób traci  wiarę w swoje możliwości oraz nadzieję na lepsze jutro.
Wychodząc naprzeciw negatywnym skutkom niepełnosprawności, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołdapi podjął szereg działań. Jednym z nich jest otwarcie sali zajęć ruchowo – relaksacyjnych, która w pracy z uczestnikami ośrodka stawia określone cele, m.in.:

  • rozwój i podtrzymywanie sprawności ruchowej w ramach ćwiczeń kształtujących poszczególne cechy motoryczne
  • przywrócenie utraconego zdrowia lub sprawności fizycznej, kompensowanie utraconych wskutek choroby lub urazu funkcji lub ubytków psychomotorycznych
  • wytworzenie prawidłowych nawyków ruchowych
  • zmniejszenie zagrożenia chorobami układu krążenia
  • zapobieganie otyłości
  • zapobieganie cukrzycy
  • regeneracja fizyczna i psychiczna
  • rozładowanie napięć psychicznych
  • kształtowanie cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym
  • propagowanie wiedzy z zakresu zdrowia, higieny, praktycznie stosowanego ruchu

Codzienny ruch

Zgodnie z obowiązującą wiedzą, najlepsze efekty zdrowotne uzyskuje się uprawiając aktywność fizyczną przez większość, jeśli nie przez wszystkie dni tygodnia. Zajęcia w sali zajęć ruchowo – relaksacyjnych odbywają się codziennie, dając szansę uczestnikom na osiągnięcie lepszej sprawności fizycznej oraz polepszenie swojego samopoczucia.
Uczestnicy mają do dyspozycji nowo zakupiony sprzęt, a mianowicie: bieżnia elektryczna, rowery treningowe, atlas, orbitrek, wioślarz treningowy, ławeczka rzymska, rotor, masażer, mata masująca, stół do masażu, materace, piłki gumowe, taśmy Thera-Band, wałki, kliny, piłki, poduszki sensomotoryczne. Codziennie też odbywają się zajęcia grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę.

W sali zajęć ruchowo – relaksacyjnych panuje miła atmosfera, a uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi chętnie do niej przychodzą i aktywnie biorą udział w zajęciach.