Ogłoszenia różne

Zarządzenie Nr 8/ŚDS/2015 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy„Słoneczny Dom” w Gołdapi

Zarządzenie Nr 8/ŚDS/2015 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy„Słoneczny Dom” w Gołdapi z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( tj Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z… Czytaj dalej »