O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi powstał 1 sierpnia 2013r. Jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu i skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi zwanych uczestnikami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie przystosowania do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dom przeznaczony jest dla 45 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
-osób przewlekle psychicznie chorych (typ A);
-osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B);
-osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).
Placówka dysponuje dwoma miejscami całodobowego pobytu.
Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkałe na terenie Gminy Gołdap. Dom dysponując wolnymi miejscami może przyjąć osoby zameldowane poza terenem gminy.