Pracownia gospodarstwa domowego

Założenia

Głównym celem zajęć w pracowni kulinarnej jest nabywanie, podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności wykonywania czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak:

 • wybór i zakup produktów spożywczych
 • przygotowywanie prostych posiłków
 • gotowanie

czyli czynności umożliwiających zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Zajęcia prowadzone są głównie w kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt AGD.

W pracowni uczestnicy:

 • doskonalą umiejętności przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa pracy
 • uczą się utrzymywania w czystości jadalni i pracowni oraz naczyń i urządzeń AGD
 • organizują zakupy, planują wydatki, przygotowują menu
 • nabywają umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych
 • poznają zasady racjonalnego odżywiania się
 • uczą się wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie warzyw, owoców
 • poznają sposoby parzenia kawy, herbaty, sporządzania potraw i prostych dań
 • uczą się przygotowania posiłków na specjalne okazje np. z okazji urodzin, świąt co zazwyczaj poprzedzone jest poznawaniem tradycji kultywowanych obrzędów
 • uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku
 • nabywają i utrwalają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD
 • zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności
 • rozwijają umiejętności współdziałania w grupie, nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz wzajemnej pomocy

Korzyści

Samodzielnie wykonywane posiłki, wspólna konsumpcja pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestników – są źródłem satysfakcji, podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę we własne możliwości. Ponadto uczą odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz współdziałania w grupie.