Informacja o wznowieniu działalności

Z radością pragniemy poinformować, że od 01 lutego 2021 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi wznawia swoją działalność.
Jednocześnie chcielibyśmy poddać do wiadomości fakt o zastosowaniu wszelkich niezbędnych środków ochrony osobistej oraz wdrożeniu zasad i procedur, które pozwolą nam wszystkim na bezpieczne korzystanie z zajęć w naszej placówce.
W razie pytań pozostajemy w kontakcie telefonicznym lub przy pomocy poczty elektronicznej.
Serdecznie zapraszamy!