Wigilijnie

Jak każe zwyczaj w każdym domu, tak i w Środowiskowym Domu Samopomocy wszyscy domownicy zasiedli do uroczystej Wigilii. 21 grudnia przy świątecznym stole spotkali się podopieczni oraz kadra placówki.
Była okazja do przypomnienia sobie zwyczajów świątecznych, podzielenia się opłatkiem i skosztowania tradycyjnych potraw. Uroczystość rozświetliło Betlejemskie Światełko Pokoju przyniesione przez harcerzy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi.