Terenowe zajęcia z uczestnikami

W sobotę, 9 września, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”  w Gołdapi udali się na poligon wspierani przez Sekcję Air Soft Gun 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego przy Klubie Jednostki Wojskowej 4808. Po dotarciu na miejsce zbiórki, Pan Paweł Kropiwnicki udzielił nam instruktażu dotyczącego zasad bezpieczeństwa oraz zapoznał z planem działania podczas zajęć. Celem zajęć była nauka współpracy w grupie, wzajemna pomoc oraz przede wszystkim dobra zabawa. Mogliśmy też sprawdzić swoja celność, podczas turnieju strzeleckiego. Pierwsze miejsce w turnieju zajął pan dyrektor, drugie ex aequo terapeutka Kasia oraz Jadwiga, a trzecie miejsce zajął Kamil i Olga. Czas podsumowania zajęć umiliło nam ognisko. Serdeczne podziękowania składamy dowódcy 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego panu płk Sławomirowi Kojło,  za umożliwienie przeprowadzenia zajęć na terenie wojskowym oraz pani kierownik Klubu Katarzynie Kraczaj. Szczególne podziękowania należą się panu Pawłowi Kropiwnickiemu oraz chłopakom z Sekcji Air Soft Gun 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego przy Klubie Jednostki Wojskowej 4808 za pomoc, wsparcie oraz niezapomniane wrażenia i emocje. Dziękujemy.