Śniadanie wielkanocne

Życzymy wszystkiego co dobre
Chwile w miłość szczodre
Niech wam świeci zawsze słońce i towarzyszą uczucia gorące
Wszystkiego dobrego na te święta