PRAWO DLA SENIORA …… i nie tylko.

W ramach współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołdapi uczestniczących w programie wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mieliśmy przyjemność udziału w seminarium pt. „Prawa dłużnika i prawa wierzyciela, podstawy egzekucji”. Spotkanie dało możliwość poznania naszych praw oraz obowiązków zarówno jako dłużnicy jak i wierzyciele. Dowiedzieliśmy się również, że ostatnim etapem w dochodzeniu odzyskania należności przez wierzyciela jest egzekucja komornicza. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały również możliwość indywidualnego skonsultowania nurtujących ich spraw. Takie spotkania są niewątpliwie bardzo potrzebne i ważne zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla ich opiekunów, dlatego też serdecznie dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Gołdapi za możliwość udziału w seminarium.