Polecenie nr 6 i 7 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2020r. (JST, OPS, PCPR)

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał polecenie nr 6 i 7 z dnia 25 marca 2020 r. znak: PS-IV.0520.6.2020 oraz PS-IV.0520.7.2020 dotyczące m. in. zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych oraz zawieszenia działalności w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/polecenie-nr-6-i-7-wojewody-warminsko-mazurskiego-z-dnia-25-marca-2020r