Podziękowania za udział w kweście

1 listopada uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom’ w Gołdapi wzięli udział w zbiórce środków finansowych na rzecz renowacji bramy i ogrodzenia cmentarza przy ulicy Cmentarnej w Gołdapi. Inicjatorem kwesty był radny miejski Józef Dominiuk, którego mieliśmy przyjemność gościć w progach Naszego Domu. Pan Dominiuk przyszedł osobiście, aby podziękować uczestnikom biorącym udział w kweście. Oprócz gratulacji i podziękowań domownicy otrzymali też drobne upominki. Serdecznie dziękujemy za wizytę oraz słowa wsparcia.