Decyzja Wojewody W-M-zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego

Decyzja Wojewody W-M-zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego do 10 maja 2020 r.

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/decyzja-wojewody-w-m-zawieszenie-dzialalnosci-placowek-wsparcia-dziennego