Całodobowy trening samoobsługi i umiejętności społecznych.

Podczas całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych nasi uczestnicy w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego udali się nad jezioro, odwiedzili zaprzyjaźnioną Stajnia Kociołek, oraz aktywnie uczestniczyli w plenerowej imprezie prozdrowotnej „Więcej ruchu więcej zdrowia”