Budżet obywatelski- my także mamy głos!

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” wzięli udział w głosowaniu na budżet obywatelski Gminy Gołdap na 2018 rok. Mieliśmy również okazję do zapoznania się osobiście z pomysłodawcą jednego z projektów „Defibrylator – Ratujmy życie!” – Gołdapską Grupą Wsparcia, która z pomocą strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Gołdapi, zaprezentowała zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jak działa defibrylator AED.
Serdecznie dziękujemy za wizytę i pouczającą lekcję.