Aktualności

Informacja o wznowieniu działalności

Z radością pragniemy poinformować, że od 01 lutego 2021 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi wznawia swoją działalność. Jednocześnie chcielibyśmy poddać do wiadomości fakt o zastosowaniu wszelkich niezbędnych środków ochrony osobistej oraz wdrożeniu zasad i procedur, które pozwolą nam wszystkim na bezpieczne korzystanie z zajęć w naszej placówce. W razie pytań pozostajemy w… Czytaj dalej »

Czasowe ograniczenie działalności stacjonarnej śds

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z… Czytaj dalej »