Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Białous

Zawiadomienie o zawieszeniu zajęć

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z… Czytaj dalej »