Pracownia socjoterapeutyczna wraz ze schroniskiem dla bezdomnych książek

Pracownia socjoterapeutyczna wraz ze schroniskiem dla bezdomnych książek to miejsce:

  • Nauki umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Pracownia stwarza szansę nabycia, podtrzymania i rozwijania codziennej zaradności życiowej.
  • Spotkań kulturalnych i towarzyskich uczestników, oraz gości ŚDS. W ramach zajęć prowadzone są projekcje filmów, warsztaty teatralne, spotkania z muzyką i tańcem.
  • Organizowania i przygotowywania okolicznościowych występów artystycznych zgodnych z kalendarzem imprez.
  • Aktywizujące i pobudzające sprawność umysłową i intelektualną. Tu ćwiczymy i rozwijamy umiejętność logicznego myślenia poprzez różnego rodzaju pogadanki tematyczne oraz gry planszowe, quizy.

Pracownia ma na celu integrację uczestników domu poprzez stwarzanie środowiska sprzyjającego wzajemnym kontaktom  i kształtowania się umiejętności komunikowania się w grupie. Pomaga w odnajdywaniu własnych zasobów i możliwości.  Dąży do kształtowania zdolności radzenia sobie z problemami życia codziennego a także służy rozładowaniu zgromadzonych napięć i emocji.